המוצרים שלנו » פעילות בינלאומית

חלומות מתגשמים יצרה קשר עם מספר קהילות יהודיות ברחבי העולם אשר מסייעות ונרתמות לטובת פעילות חלומות מתגשמים למען ילדים ונוער בסיכון בישראל. הפעילות הינה שיתוף פעולה הן במישור הכלכלי על ידי מכירת תוצרת "כחול לבן" והזרמת מטבע חוץ לישראל והן במישור הציוני על ידי העמקת הקשר עם קהילות יהודיות ברחבי העולם.

המטרה והחזון העומדים אחרי מיזם הפעילות בקרב הקהילות היהודיות ברחבי העולם הינו רתימת קהילות לחזון חלומות מתגשמים. ראוי להדגיש כי המוצרים הנמכרים הינם תוצרת "כחול לבן" בלבד. היצרנים המשווקים הינם מהגליל והנגב כחלק מחיזוק הפריפריה בישראל.

פעילות חלומות מתגשמים בחו"ל תורמ לכלכלת ישראל על ידי הזרמת מטבע חוץ לישראל וחיזוק ישובי הפריפריה על ידי דיצירת מקומות תעסוקה. הכספים מפעילות היצוא והמכירה בקרב הקהילות היהודיות ברחבי העולם נתרם לילדים ונוער בסיכון ומחזק את החלומות מתגשמים כגוף עצמאי לא תלוי הפועל ללא תמיכה ממשלתית או תקציבי מדינה.