החזון שלנו

חלומות מתגשמים שמה דגש על מספר נושאים חשובים

  • גיוס כספים למען שיפור תנאי ההווה וחיזוק הסיכוי לעתיד של ילדים ובני נוער בסיכון. אנו מבקשים מתוך אמונה בדרך להגשים את חזוננו לפעול בכדי לשנות את גורלם של ילדים ונוער בסיכון להיות ילדים ונוער בסיכוי. אנו נישא אותם על כפיים ונעניק לכולם אמון, תמיכה, אמונה ואהבה. אנו נפעל ונוודא שיקבלו כלים להיות גורם מצליח ותורם לסביבתם המשפחתית והחברתית ולתפארת מדינת ישראל.
  • הקמת קרן מלגות ללימודים אקדמאים והכשרה מקצועית. אנו נפעל לתת את הכלים הנדרשים לעצמאותם. נמסור לידיהם את האחריות לעתידם ונפקיד בידיהם את גורלם.
  • סיוע לנוער בסיכון בתום השרות הצבאי. נפעל על מנת להקל ולהסב הזדמנות לחייהם הבוגרים של ילדים ובני הנוער בסיכון. אנו נפעל לסייע בדיור במהלך הסתגלותם לחיים בוגרים בתום שרותם הצבאי.